Kloakarbejde

OVERSIGT

Eksempel på ydelser vi tilbyder.

                   ROTTESPÆRRE

En rottespærre er en god løsning for at hindre rotter i at komme ind på din ejendom. Findes i flere udførelser, kontakt os og hør nærmere.


HØJVANDLUKKE

Et højvandslukke hindrer oversvømmelse i kælder mv. når der sker opstuvning i kloaken.


TV-INSPEKTION

En TV-inspektion afdækker hurtigt evt. problemer i kloakledninger.

SEPERATION AF REGNVAND
REGNVAND PÅ EGEN GRUND
DRÆN

Dræn kan være løsningen ved fugt i kældrer.DRIFT OG VEDLIGEHOLD

Drift og vedligehold af kloakledninger og brønde, forhindrer tilstopning og opstuvning.PUMPER OG PUMPEBRØNDE

Etablering af en pumpebrønd kan være løsningen for af etablere afløb fra kælder.NEDSIVNINGSANLÆG

Nedsivningsanlæg til områder hvor der ikke er kloakering.

       Clemmensen & Co. A/S

                         murer - kloak - beton - anlæg

                    98194045